Beste keuze Beste keuze
Speel mobiel op iPad en iPhone bij goksites.

...Wist je dat al onze goksites tegenwoordig ook de mogelijkheid bieden om te spelen op je tablet of mobiele telefoon?

Gokverslaving

Gokverslaving

Met het oog op de nieuwe Wet Op Kansspelen (WOK) in Nederland, trachtte een onderzoek, Gokken in Kaart, uit 2011 het probleem van gokverslaving, of ook wel pathalogisch gokken genaamd, in Nederland in kaart te brengen. Aangezien één van de belangrijkste punten van de wetsvernieuwing het voorkomen van goksverslaving zal zijn, is het belangrijk een goed beeld te krijgen van deze problematiek. Eerder werd, in 2005, een gelijkaardig onderzoek gedaan, zodat met de gegevens van de twee tijdstippen (2005 en 2011) een evolutie kan vastgesteld worden. Groeit het probleem van gokverslaving, of is het op de terugweg? Zijn de huidige maatregelen effectief en op welke vlakken is er ruimte voor verbetering?

Het aantal gokkers in Nederland

Het aantal gokkers in Nederland is enorm groot, maar dat hoeft niet te verwonderen, want kansspelen zijn alom vertegenwoordigd in het dagelijkse leven. Nederland telt ongeveer 8,7 miljoen mensen die wel eens een kansspel spelen of hebben gespeeld. Dit aantal hoeft niet meteen te verbazen, want hierbij wordt ook deelname aan de loterij als het spelen van een kansspel gezien.

Naar schatting kan je 92.000 van deze 8,7 miljoen gokkers bestempelen als risicospelers en 20.300 als probleemspelers. Deze laatste zijn de belangrijkste groep, aangezien zij hun gokgedrag vaak niet langer onder controle hebben. Sommige van hen belanden in grote (financiële) problemen.

In vergelijking met 2005 is er een stijging van het aantal risicospelers, maar een daling van het aantal probleemspelers.

Interessant om op te merken is ook dat er een parallel getrokken kan worden tussen middelengebruik en gokverslaving. Spelers die risicogedrag vertonen, roken gemiddeld meer tabak en cannabis, dan spelers die enkel voor hun ontspanning spelen. Wanneer een risicogokker de wet overtreedt, is dit in bijna de helft van de gevallen om redenen die met zijn gokgedrag te maken hebben.

Preventie van gokverslaving

Men is het er algemeen over eens dat preventie van goksverslaving één van de belangrijkste punten moet zijn van het toekomstige gokbeleid. Dit wil de overheid doen door het aanbod van kansspelen sterk te reguleren en er voor te zorgen dat de speler slechts beschikking heeft tot instellingen die regelmatig worden gecontroleerd. Ook legt de overheid de nadruk op het feit dat casino's zelf het risico op gokverslaving moeten beperken bij hun klanten. Dit kunnen ze doen door hun klanten op een eerlijke manier in te lichten over de werking van het casino en over het speelgedrag van de klant zelf. De overheid zal met andere woorden een groot deel van de verantwoordelijkheid bij de aanbieders van de kansspelen zelf leggen.

Verder moeten vooral kwetsbare groepen, zoals jongvolwassenen, beter beschermd worden tegen gokverslaving.

Online hulp tegen gokverslaving

Zodra iemand zelf in ziet dat hij/zij een probleem heeft en het gokken dus niet in de hand heeft zijn er genoeg mogelijkheden om hulp te vinden. Zo kun je bijvoorbeeld bij de stichting 'Anonieme gokkers omgeving gokkers' terecht. Oftewel AGOG. Maar er zijn nog veel meer behulpzame sites en stichtingen online te vinden. Ook voor het ontdekken of je mogelijk lijdt aan gokverslaving kun je online meer info vinden of tests doen. Lees bijvoorbeeld meer over gokverslaving op Gezondheidsplein.nl of doe een test om te zien of je aan gokverslaving lijdt op